Skip to main content
Start main content

Congratulations

Back

4. Awards (Language & Culture) as at 5 May

05 May 2022

Pioneer Research Program
Publication in the 2021 Pioneer Research Journal
 • 6I
 • Chou Yong Jie
Hong Kong Senior Schools Debating Championships
1st Runner-up
 • 5G
 • Law Ka Yu
 • 5G
 • Lo Chun Him Isaac
 • 5G
 • Chau Ka Yu
 • 5I
 • Wong Ching Ching
 • 4H
 • Chong Cheuk Hei
     
Quarterfinalist
 • 4D
 • Chan Chung Yu
 • 4G
 • Cheung Ho Ki
 • 4H
 • Tam Hong Ching
 
21st HKILF "Wish" Poetry Contest
Senior Category
1st
 • 6G
 • Wong Yik Ching Ivy
Junior Category
3rd
 • 3G
 • Kwok Valerie Tin Wing
The HKFYG English Public Speaking Competition 2022
District Finalist
 • 5G
 • Chan Ying Zi Nicole
全港青年翻譯比賽 2021
高中組 (中譯英)
冠軍
 • 六己
 • 吳婥妍
高中組 (英譯中)
冠軍
 • 六己
 • 吳婥妍
香港教育城中文狀元挑戰計劃 2021
高級組
中文狀元
 • 三乙
 • 文浩鋒
香港教育城閱讀挑戰計劃 2021
傑出表現學生獎
 • 四乙
 • 盧慧翹
「中國航天夢」全港徵文比賽 2021
高中組
冠軍
 • 三己
 • 麥穎桐
優異獎
 • 四甲
 • 黃澍僖
初中組
優異獎
 • 一丁
 • 潘浠淳
第七十三屆香港學校朗誦節
女子粵語詩詞獨誦
冠軍
 • 一丁
 • 潘浠淳
亞軍
 • 四庚
 • 莊爾雅
 • 四庚
 • 梁樂浠
   
季軍
 • 三丁
 • 李綽怡
 • 二己
 • 李詠彤
 • 一乙
 • 林心悅
 
男子粵語詩詞獨誦
冠軍
 • 五甲
 • 馬逸行
 • 四己
 • 姚震熹
 • 四辛
 • 官有謙
 • 一甲
 • 徐達之
季軍
 • 二庚
 • 黃鉅霖
女子普通話詩詞獨誦
冠軍
 • 四丙
 • 聞詩欣
 • 三丁
 • 奚世霖
 • 三己
 • 李愷翹
 • 一丙
 • 林梓淇
亞軍
 • 三丁
 • 李綽怡
 • 二甲
 • 朱欣晴
 • 二甲
 • 馬端行
 • 二戊
 • 梁雅鏇
 • 一甲
 • 田樂童
     
季軍
 • 四庚
 • 莊爾雅
 • 二戊
 • 黃靖喬
 • 一甲
 • 王靖雅
 • 一丙
 • 莊晞瑜
 • 一丁
 • 林詠榆
 • 一戊
 • 黎貝貝
 • 一戊
 • 尤敏瑜
 • 一己
 • 鍾宛汐
男子普通話詩詞獨誦
亞軍
 • 四甲
 • 王靖航
 • 一丙
 • 王旭匡
   
季軍
 • 四辛
 • 陳子灝
女子粵語散文獨誦
冠軍
 • 二乙
 • 曹嘉瑜
 • 一丁
 • 潘浠淳
   
亞軍
 • 四丙
 • 楊卓兒
 • 三丁
 • 張善渝
 • 一丁
 • 鄧奕欣
 
季軍
 • 五壬
 • 吳晅翹
 • 二戊
 • 葉昭彤
 • 二己
 • 胡曉彤
 
男子粵語散文獨誦
季軍
 • 一甲
 • 徐達之
 • 一丁
 • 伍恩孝
   
女子普通話散文獨誦
冠軍
 • 五甲
 • 古冰心
 • 三己
 • 李愷翹
 • 三己
 • 瞿昊淼
 • 二丙
 • 伍楚媛
 • 一丙
 • 馮若渝
     
亞軍
 • 三己
 • 袁彩盈
 • 二戊
 • 梁雅鏇
 • 二己
 • 叶詩蕾
 • 一甲
 • 田樂童
 • 一丁
 • 鄧奕欣
 • 一戊
 • 尤敏瑜
   
季軍
 • 四丁
 • 潘 婧
 • 三丙
 • 梁智媛
 • 二乙
 • 曹嘉瑜
 • 二戊
 • 李燮柔
男子普通話散文獨誦
亞軍
 • 二己
 • 王嘉禧
二人朗誦
亞軍
 • 五甲
 • 黃紹緯
 • 五乙
 • 梁芮瑜