Skip to main content
Start main content

Congratulations

Back

4. Awards (Language & Culture) as at 16 May

16 May 2024

香港聯校調解競賽2024
最佳總結獎
 • 三乙
 • 廖恩慈
 • 三丙
 • 施卓安
 • 二甲
 • 吳幸洳
 
第七十五屆香港學校朗誦節
女子粵語詩詞獨誦
冠軍
 • 三丁
 • 鄧奕欣
 • 三丁
 • 潘浠淳
   
亞軍
 • 五己
 • 李綽怡
 • 三乙
 • 陳穎恩
 • 一甲
 • 潘蔚心
 • 一戊
 • 陳 悅
 • 一庚
 • 梁天恩
     
季軍
 • 四乙
 • 潘曉澄
 • 二己
 • 袁泓澄
   
男子粵語詩詞獨誦
冠軍
 • 六己
 • 姚震熹
冠軍
 • 二己
 • 劉焯朗
亞軍
 • 四壬
 • 黃鉅霖
 • 三己
 • 李宇心
 • 二戊
 • 羅淳恩
 
季軍
 • 二乙
 • 司徒泆
 • 二丁
 • 嚴栢霖
 • 一丁
 • 潘柏熙
 
女子普通話詩詞獨誦
冠軍
 • 五己
 • 李綽怡
 • 四甲
 • 古舒心
   
亞軍
 • 五庚
 • 李愷翹
 • 四乙
 • 馬端行
 • 四丙
 • 梁雅鏇
 • 三戊
 • 尤敏瑜
季軍
 • 三丁
 • 潘浠淳
 • 二乙
 • 劉子菲
   
男子普通話詩詞獨誦
亞軍
 • 二己
 • 林澔江
 • 一甲
 • 羅卓熙
 • 一丁
 • 郭榮軒
 • 一己
 • 陳健霆
季軍
 • 一甲
 • 倫之光
女子粵語散文獨誦
冠軍
 • 四辛
 • 胡曉彤
 • 三戊
 • 尤敏瑜
 • 二丙
 • 蕭洛婷
 • 一己
 • 郭彥彤
 • 一庚
 • 梁天恩
     
亞軍
 • 四甲
 • 鍾愷晴
 • 二戊
 • 林彤薰
 • 一戊
 • 陳 悅
 
男子粵語散文獨誦
冠軍
 • 二乙
 • 司徒泆
亞軍
 • 二己
 • 劉焯朗
季軍
 • 二戊
 • 羅淳恩
女子普通話散文獨誦
冠軍
 • 三甲
 • 田樂童
 • 二丁
 • 藍洛希
 • 一丙
 • 黎康桐
 • 一己
 • 郭彥彤
亞軍
 • 四丙
 • 梁雅鏇
 • 四庚
 • 葉詩蕾
   
季軍
 • 五庚
 • 李愷翹
 • 四甲
 • 古舒心
 • 三甲
 • 鍾沛絃
 • 三乙
 • 陳旻禧
 • 三丙
 • 馮若渝
 • 三丁
 • 鄧奕欣
 • 三庚
 • 陳潔心
 • 一丁
 • 楊子悦
男子普通話散文獨誦
亞軍
 • 四乙
 • 王嘉禧
 • 一丁
 • 郭榮軒
   
季軍
 • 二丁
 • 高澤翰
粵語二人朗誦
冠軍
 • 四乙
 • 馬端行
 • 四庚
 • 陳曉琳
 • 二乙
 • 曾卓琪
 • 二乙
 • 余嘉雯
亞軍
 • 四己
 • 吳熹旻
 • 四己
 • 黃靖喬
 • 二甲
 • 徐熙晴
 • 二甲
 • 王悅澄
季軍
 • 四戊
 • 陳可潼
 • 四壬
 • 黃鉅霖
 • 四己
 • 劉天晴
 • 四己
 • 謝善兒
 • 一丁
 • 楊子悦
 • 一戊
 • 吳湘襄
   
宗教作品朗誦
亞軍
 • 一丁
 • 顏海嫣
季軍
 • 一丙
 • 曹悦山
75th Hong Kong Schools Speech Festival
Solo Verse Speaking - Open
1st Runner-up
 • 2G
 • Mok Audrey See Kan
2nd Runner-up
 • 1A
 • Mok Archie See Kim
Solo Verse Speaking - Non-Open
Champion
 • 5I
 • Soo Pan Sum
 • 4B
 • Ma Tuen Hang Luann
 • 3A
 • Tian Le Tong
 • 3C
 • Tse Hoi Ching Rachel
 • 2D
 • Gao Zehan
 • 2F
 • Lau Cheuk Long
 • 2F
 • Yuen Shannon Wang Ching
 • 1C
 • Cheung Katrina Nga Ying
 • 1F
 • Kwan Ziheng Clayton
     
1st Runner-up
 • 4A
 • Lee Pui Wing Adeline
 • 4H
 • Woo Hiu Tung
 • 3E
 • Lai Pui Pui
 • 2B
 • Wong Hoi Yu
 • 2C
 • Wong Ching Hei
 • 2D
 • Lee Wing Ka Alison
 • 1A
 • Law James Cheuk-Hei
 • 1A
 • Lun Chi Kwong
 • 1B
 • Wan Sandy
 • 1C
 • Nip Shawn Ho Chit
 • 1C
 • Tso Yuet Shan Aidan
 • 1D
 • Cheung Yau Yat
 • 1D
 • Li Tsun Yin
 • 1E
 • Cheung Hui Long Adrian
 • 1E
 • Lee Nikky Yen Hei
 • 1G
 • Pang Nga Lai Alyssa
2nd Runner-up
 • 4G
 • Lee Pui Yan Beatrice
 • 4G
 • Yip Sze Lui Clara
 • 4H
 • Yan, Sze Ting Charmaine
 • 4I
 • Leung Yat Hei
 • 3C
 • Lam Tsz Ki
 • 3F
 • Chung Ashley
 • 2A
 • Chen Zi Qi Cherry
 • 2B
 • Chan Yik Long
 • 2C
 • Siew Lok Ting
 • 2E
 • Law Shun Yan
 • 1E
 • Yuen Hei Shing
 • 1F
 • Chan Lauren You Zhen
 • 1G
 • Lee Yan Tung Tiffany
     
Solo Prose Speaking - Open
1st Runner-up
 • 2G
 • Mok Audrey See Kan
Solo Prose Reading - Non-Open
Champion
 • 4H
 • Chiu Wei Yin Julie
 • 3A
 • Tian Le Tong
   
1st Runner-up
 • 1C
 • Nip Shawn Ho Chit
2nd Runner-up
 • 2B
 • Szeto Yat Haru
Public Speaking Solo
1st Runner-up
 • 4G
 • Yip Sze Lui Clara
Public Speaking Team - Non-Open
Champion
 • 4H
 • Chiu Wei Yin Julie
 • 4H
 • Pang Hoi Wing Sophie
 • 4H
 • Yan Sze Ting Charmaine
 
Shakespeare Monologue - Non-Open
Champion
 • 4G
 • Tso Ka Yu
 • 3D
 • Poon Clarisse
   
Dramatic Duologue
1st Runner-up
 • 3D
 • Tang Yik Yan
 • 3F
 • Chung Ashley
   
News Feature Presentation
Champion
 • 3D
 • Tang Yik Yan
1st Runner-up
 • 3D
 • Poon Clarisse
 • 2B
 • Chan Cheuk Yee
 • 2F
 • Lau Cheuk Long