Skip to main content
Start main content

Congratulations

Back

4. Awards (Language & Culture) as at 22 May

22 May 2023

Trinity Drama and Speech Examinations
Drama and Speech
Grade 6
Merit
 • 3A
 • Chu Yan Ching
Cambridge Hong Kong and World Affairs Essay Competition
English Category
3rd
 • 5B
 • Lam Yat Yee
5th Hong Kong Linguistics Olympiad
Bronze Medal
 • 5G
 • Chan Yan Lam
學友社「第三十一屆全港中學生十大新聞選舉」 新聞評述比賽(中文組)
初中組
冠軍
 • 二丁
 • 潘浠淳
中國語文教育研究學會 第九屆「我是書蟲」菁英組比賽
冠軍
 • 一己
 • 李嘉鴻
中國語文教育研究學會 第九屆「觀照寫作」菁英組比賽
亞軍
 • 一己
 • 李嘉鴻
第二十九屆聖經朗誦節
中一至中三組(普通話)
亞軍
 • 一丁
 • 藍洛希
74th Hong Kong Schools Speech Festival
Solo Verse Speaking - Open
Champion
 • 3B
 • Lee Pui Wing Adeline
2nd Runner-up
 • 1C
 • Choy Tung Lam
Solo Verse Speaking - Non-Open
Champion
 • 3B
 • Chan Hubert
 • 3D
 • Lam Nok Hei
 • 3E
 • Ip Chiu Tung
 • 3F
 • Leung Yat Hei
 • 3F
 • Woo Hiu Tung
 • 3F
 • Yip Sze Lui Clara
 • 2C
 • Chung Cheuk Lam
 • 2C
 • Fung Yu Yu
 • 2F
 • Chung Ashley
 • 1B
 • Szeto Yat Haru
 • 1D
 • Gao Zehan
 • 1D
 • Lee Wing Ka Alison
 • 1E
 • Lam Hou
 • 1E
 • Law Shun Yan
 • 1F
 • Wong Christian Jake
 • 1G
 • Mok Audrey See Kan
1st Runner-up
 • 5F
 • Yiu Chun Hei Patrick
 • 4C
 • Xie Pui In Candy
 • 4E
 • Jung Ching Wai
 • 4H
 • Qu Haomiao
 • 3C
 • Cheuk Sum Yu
 • 3E
 • Leung Ya Xuan Joelle
 • 2A
 • Chan Wai Kiu
 • 2A
 • Wang Ching Ngar
 • 2B
 • Lin Sum Yuet Mary
 • 2C
 • Lam Tsz Ki
 • 2C
 • Tse Hoi Ching Rachel
 • 2G
 • Wong Chak Yan
 • 1B
 • Chan Yik Long
 • 1C
 • Wong Ching Hei
 • 1F
 • Lau Cheuk Long
 • 1G
 • Kwok Tsz Kwan Austin
2nd Runner-up
 • 3B
 • Tso Ka Yu
 • 3C
 • Lau Yan Hei
 • 3C
 • Mok Si Kei
 • 3D
 • Lee Pui Yan Beatrice
 • 3E
 • Chung Hoi Ching Jobi
 • 2C
 • Leung Trevor Ka Heng
 • 2C
 • Yeung Yin Jun Gennie
 • 1A
 • Kwok Tsz Chiu Brandon
 • 1A
 • Poon Lok Ngo
 • 1D
 • Ley Charlton Elvis
   
Solo Prose Speaking - Open
Champion
 • 1G
 • Mok Audrey See Kan
Solo Prose Reading - Non-Open
Champion
 • 1B
 • Szeto Yat Haru
1st Runner-up
 • 3B
 • Chan Hubert
 • 3D
 • Lee Pui Yan Beatrice
 • 2G
 • Wong Chak Yan
 
2nd Runner-up
 • 3B
 • Au Chun Hei
 • 1F
 • Yuen Shannon Wang Ching
 • 1G
 • Mok Audrey See Kan
 
Public Speaking Solo
Champion
 • 5G
 • Chong Yi Nga
 • 3C
 • Or Cheuk Lam Cynthia
   
2nd Runner-up
 • 5B
 • Wong Kai
 • 3G
 • Cho Joshua Chi Ho
   
Shakespeare Monologue - Open
2nd Runner-up
 • 2D
 • Clarisse Poon
Shakespeare Monologue - Non-Open
1st Runner-up
 • 3B
 • Tso Ka Yu
2nd Runner-up
 • 5C
 • Men Sze Yan
 • 2D
 • Tang Yik Yan
   
Dramatic Duologue
2nd Runner-up
 • 4H
 • Qu Haomiao
 • 4H
 • Seto Ching Grace
   
News Feature Presentation
Champion
 • 4I
 • Yiu Yeuk Wan
 • 1F
 • Lau Cheuk Long
   
第七十四屆香港學校朗誦節
女子粵語詩詞獨誦
冠軍
 • 四己
 • 李綽怡
季軍
 • 一戊
 • 林彤薰
 • 一己
 • 袁泓澄
   
男子粵語詩詞獨誦
冠軍
 • 二己
 • 李宇心
 • 一己
 • 劉焯朗
   
亞軍
 • 五己
 • 姚震熹
季軍
 • 三庚
 • 黃鉅霖
 • 二丁
 • 伍恩孝
   
女子普通話詩詞獨誦
冠軍
 • 四辛
 • 奚世霖
 • 二甲
 • 田樂童
 • 二丙
 • 莊晞瑜
 • 二丙
 • 馮若渝
 • 二丙
 • 林梓淇
 • 二丁
 • 潘浠淳
 • 一丁
 • 藍洛希
 
亞軍
 • 三己
 • 李詠彤
 • 二己
 • 鍾宛汐
   
季軍
 • 四己
 • 李綽怡
 • 四庚
 • 李愷翹
 • 三丙
 • 古舒心
 • 二庚
 • 陳潔心
男子普通話詩詞獨誦
亞軍
 • 一乙
 • 司徒泆
女子粵語散文獨誦
冠軍
 • 三乙
 • 曹嘉瑜
 • 二戊
 • 尤敏瑜
 • 一丙
 • 蕭洛婷
 
亞軍
 • 一戊
 • 林彤薰
季軍
 • 三己
 • 胡曉彤
 • 二丁
 • 潘浠淳
 • 二丁
 • 鄧奕欣
 
男子粵語散文獨誦
冠軍
 • 二甲
 • 徐達之
 • 一乙
 • 司徒泆
 • 一戊
 • 羅淳恩
 
亞軍
 • 一丁
 • 利柏賢
季軍
 • 二丁
 • 伍恩孝
 • 一己
 • 劉焯朗
   
女子普通話散文獨誦
冠軍
 • 四庚
 • 李愷翹
 • 三甲
 • 馬端行
 • 三戊
 • 陳可潼
 • 二乙
 • 陳旻禧
 • 一丁
 • 藍洛希
     
亞軍
 • 四己
 • 袁彩盈
 • 四辛
 • 奚世霖
 • 四辛
 • 瞿昊淼
 • 三戊
 • 梁雅鏇
 • 三戊
 • 李燮柔
 • 二甲
 • 田樂童
 • 二丁
 • 鄧奕欣
 
季軍
 • 三丙
 • 古舒心
 • 三己
 • 葉詩蕾
   
男子普通話散文獨誦
季軍
 • 三庚
 • 黃鉅霖
二人朗誦
冠軍
 • 三戊
 • 陳可潼
 • 三戊
 • 黃靖喬
   
亞軍
 • 三甲
 • 馬端行
 • 三丙
 • 陳曉琳
 • 三乙
 • 林雨祺
 • 三乙
 • 甄朗晴