Skip to main content
Start main content

Congratulations

Back

星島第三十八屆全港校際辯論比賽

12 May 2023

本校中文辯論隊於星島第三十八屆全港校際辯論比賽總決賽奪得冠軍殊榮,苗琪晞同學獲得最佳辯論員。恭喜以下同學:

台上辯員

五乙  黃鎧澄        五丁  麥鎮麟        四己  苗琪晞       

台下發問

六甲  古冰心        四庚  麥穎琪        三丙  陳曉林        三丙  古舒心